Domov razvoj kazalo kontakt
Vse kar morate vedeti o dokumentaciji in upravno-pravnih postopkih pri izvedbi arheoloških del ...

» Priprava ponudbe
» Dokumentacija
soglasja

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE ZA RAZISKAVE IN ODSTRANITEV DEDIŠČINE

Skupaj s ponudbo Vam bomo posredovali obrazce, ki jih potrebujemo za pripravo vloge za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskave in odstranitev dediščine, ki ga izda ministrstvo pristojno za kulturo.

http://www.mk.gov.si/si/storitve/postopki/kulturna_dediscina/arheoloske_raziskave/
Soglasje je izdano v roku 1 meseca od vložitve vloge.

Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij lahko začnemo z deli.

Nazaj