Domov razvoj kazalo kontakt
Vse kar morate vedeti o dokumentaciji in upravno-pravnih postopkih pri izvedbi arheoloških del ...

» Priprava ponudbe
» Dokumentacija
soglasja

Storitve

Arheologija

Podjetje Arhej d.o.o. svojim strankam nudi celovite rešitve s področja arheologije v okviru zahtev, ki jih investitorjem nalagajo zakonske podlage. Skozi celoten postopek pridobivanja kulturnovarstvenega soglasja preko svojih strokovnjakov zagotavlja profesionalno svetovanje in pomoč.

V sklopu predpisanih predhodnih arheoloških raziskav zagotavljamo celovit spekter storitev. Oceno arheološkega potenciala izvajamo na podlagi historične analize prostora, georadarskih snemanj, terenskih pregledov, jedrnega vrtanja in sondiranj. Pred ali med gradbenimi deli izvajamo nujne invazivne posege, dokumentiranje ob gradbenih delih in arheološka izkopavanja.

Ob vseh arheoloških delih zagotavljamo geološko podporo, ki zajema sedimentološke, stratigrafske, petrološke in pedološke raziskave ter geokemične in geofizikalne analize.

S svojim kadrom izvajamo predpisane poizkopavalne postopke, predvsem obdelavo arheoloških najdb ter konservacijo in restavriranje predmetov. Na podlagi arheoloških artefaktov in predvsem sedimentnega in pedološkega zapisa izdelujemo paleookoljske rekonstrukcije.

Vsako storitev zaključimo z ustreznim strokovnim poročilom.


Konservatorstvo

Pripravljamo konservatorske načrte za arheološke spomenike in načrte upravljanja z arheološko dediščino.


Sodelovanje z javnostmi

Izvajamo arheološke delavnice za otroke in mladino. Z lokalnimi skupnostmi sodelujemo pri promociji arheološke in geološke dediščine. Pripravljamo različne razstave in predavanja. Predstavljamo se kot založnik (knjige, zloženke, koledarji, …).