Domov razvoj kazalo kontakt

Promocija arheološke in geološke dediščine

Pri promociji dediščine sodelujemo tako z muzeji kot tudi z lokalnimi turističnimi in drugimi civilnimi skupnostmi.

Že med samimi izkopavanji skušamo dediščino čim bolj približati javnosti. Območja naših raziskav opremljamo z informativnimi tablami, omogočamo vodene oglede, o pomembnejših odkritjih pa javnost opozarjamo preko medijev.

Pripravljamo projekte za prezentacijo arheološke in geološke dediščine, urejamo učne poti, postavljamo tematske razstave, stalne zbirke in promocijske table. Izvajamo izobraževanja za lokalne vodiče po geoloških poteh in drugih zanimivostih. Za zainteresirano javnost pripravljamo tudi različna predavanja.