Domov razvoj kazalo kontakt

Profesionalno svetovanje in pomoč

Imate namen graditi na območju, ki je zavarovano kot arheološko najdišče in za gradnjo potrebujete kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine?

Ste pri delu na vrtu naleteli na arheološke ostanke?
Vas zgolj zanima, kaj se je v vašem kraju dogajalo v preteklosti?

Pri Arhej-u razumemo, da najdba arheološke dediščine investitorju lahko povzroča preglavice. Vendar pa iz izkušenj vemo, da je strah pred arheologijo pogosto neupravičen. S pravilnimi in pravočasnimi postopki se je problemom zlahka moč izogniti, ali pa jih vsaj minimalizirati.

Ponujamo Vam svetovanje o postopkih pridobivanja potrebnih dovoljenj in vodenje predpisanih raziskav. Skupaj z Vami iščemo efektivne rešitve, izdelamo oceno tveganja in finančno ovrednotimo potrebne posege.

Pokličite nas!