Domov razvoj kazalo kontakt

Ocena arheološkega potenciala

Ocena arheološkega potenciala je postopek, s katerim se ugotavlja morebitni obstoj arheoloških ostalin na območju predvidenih gradbenih in drugih zemeljskih posegov.
Izkušnje kažejo, da so rezultati teh raziskav večinoma negativni. V kolikor pa so ostaline odkrite, se v okviru teh del oceni kvaliteto, obseg in pomen odkritja, kar predstavlja izhodišče za nadaljnje postopke.
Tako se je že v teku planiranja del moč izogniti posegom v dediščino, jih omejiti in s tem reducirati stroške morebitnega arheološkega izkopa.

Uporabljamo več metod, ki jih je moč kombinirati med seboj.
Historična analiza je prva faza vsake raziskave. Obsega pregled arhivskih podatkov o raziskovani lokaciji in njeni bližnji okolici. S tem ugotovimo, kaj je o obravnavanem območju že znanega in kaj nadaljnje raziskave lahko prinesejo.
»
»
Georadar je nedestruktivna elektromagnetna geofizikalna metoda za raziskovanje in pregledovanje tal in različnih drugih materialov. Več o georadarski metodi in njeni uporabnosti lahko med drugim preberete v strokovni razpravi. V podjetju Arhej d.o.o. izvajamo georadarske meritve v arheologiji, geologiji, gradbeništvu, na področju umetnostne zgodovine in na drugih področjih. Razpolagamo z opremo Mala GeoScience, z 100, 200, 500, 800 in1600 MHz antenami ter ustrezno programsko opremo Sandmeier Software.
»
»
»
»
S terenskimi pregledi se ugotavlja prisotnost arheoloških najdb in s tem potenciala za obstoj arheološkega najdišča. Z terenskim pregledom se ugotavlja obseg arheološkega najdišča in njegovo datacijo.
»
»
»
Jedrno vrtanje je ena izmed geo-vrtalnih tehnik za vzorčenje strukture tal, ki je uporabna tudi v arheologiji. Z vrtalno garnituro se pridobi vzorec v obliki valja. Vzorec ohranja vertikalno zaporedje zemeljskih plasti in vsebuje sediment za analizo.
S to metodo ugotavljamo obseg arheološkega najdišča in globino plasti. Najdbe iz vzorca omogočajo tudi datacijo sedimentov. Metoda je zlasti primerna za zazidane predele (asfaltirane površine,…) ter za področja, kjer je pričakovati globoko sedimentacijo.

Podjetje Arhej opravlja vrtanja z lastno vrtalno garnituro.
»
»
»
Z ročnimi in strojnimi testnimi sondami se ugotavlja:
  • obseg najdišča,
  • debelina arheoloških plasti in
  • kvaliteta ohranjenosti arheoloških ostankov.
Drobne najdbe iz sond omogočajo tudi dokaj natančno datacijo najdišča. S to metodo se natančno definira parametre za morebitne nadaljnje arheološke raziskave.
»
»
»