Domov razvoj kazalo kontakt

Predhodne arheološke raziskave

Zakon o varstvu kulturne dediščine Slovenije predhodno raziskavo definira takole:

Predhodna raziskava« je raziskava dediščine, ki jo je treba opraviti, zato da se:
  • pridobijo informacije, potrebne za vrednotenje dediščine pred posegi v prostor ali pred graditvijo,
  • natančneje določijo ukrepi varstva ali
  • z njo dediščina pred posegi v prostor ali pred graditvijo nadzorovano odstrani.
Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. (ZVKD-1 2008, člen 3/27).

V Arheju izvajamo vse potrebne postopke, ki omogočajo ugotoviti, ali na zemljišču obstaja arheološka dediščina.
V primeru pozitivnih rezultatov dediščino strokovno raziščemo, najdbe pa ustrezno obdelamo in zaščitimo pred propadanjem. Arheološko delo spremlja tudi geološka podpora. Na koncu vse ugotovitve strnimo v ustrezno strokovno poročilo.