Domov razvoj kazalo kontakt
Vse kar morate vedeti o dokumentaciji in upravno-pravnih postopkih pri izvedbi arheoloških del ...

» Priprava ponudbe
» Dokumentacija
soglasja

Načrti upravljanja

»Načrt upravljanja je dokument, s katerim se določijo strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje spomenika ali spomeniškega območja in način izvajanja njegovega varstva« (ZVKD-1 2008 60. člen, 1. točka).

Je nadgradnja konservatorskega načrta. Poleg tega, da se s tem dokumentom se postavi izhodišča za razumevanje dediščine (zakaj je pomembna in za koga) na podlagi katerih se določa postopke za nadaljnje upravljanje in vzdrževanje spomenika, se predvidi tudi praktične posege, ki bodo za to poskrbeli. Z načrtom upravljanja se predvidi katera dela je potrebno opraviti za ohranitev vrednot dediščine, čas izvedbe, izvajalca, stroške in načine spremljanja izvajanja del. Načrt upravljanja pomaga pri skrbi za varovanje dediščine, razvoju projektov, premišljevanju o virih in zagotavlja, da se identificirani problemi v prihodnosti ne ponavljajo.

Načrt upravljanja je treba izdelati za vse spomenike in spomeniška območja, ki imajo upravljavca.

Zakon sicer določa, da načrt pripravi upravljavec ob strokovni pomoči ZVKDS. Toda v Arheju vam lahko pomagamo s številnimi nasveti, ki temeljijo na podlagi izkušenj.