Domov razvoj kazalo kontakt
Vse kar morate vedeti o dokumentaciji in upravno-pravnih postopkih pri izvedbi arheoloških del ...

» Priprava ponudbe
» Dokumentacija
soglasja

Konservatorski načrti

Zakon določa, da je pri nekaterih posegih v kulturne spomenike potrebno pripraviti konservatorski načrt. Pripravo konservatorskega načrta predpiše ZVKDS, kadar je nameravani poseg v spomenik kompleksen, kadar grozi nevarnost uničenja in ogrožanja varovanih vrednot spomenika ali kadar so potrebna konservatorsko-restavratorska dela na spomeniku.

Namen konservatorskega načrta je ugotoviti, zakaj in za koga je spomenik pomemben. Z njim se določa kulturni pomen posameznih sestavin spomenika in spomenika kot celote. Ugotavlja se v kakšnem stanju je spomenik, ali je spomenik ogrožen in kako? Na podlagi tega se oblikuje smernice za ohranjanje prepoznanih vrednot spomenika.

Osnova za pripravo konservatorskega načrta: