Domov razvoj kazalo kontakt
Vse kar morate vedeti o dokumentaciji in upravno-pravnih postopkih pri izvedbi arheoloških del ...

» Priprava ponudbe
» Dokumentacija
soglasja

Konservatorstvo

V kolikor imate v lasti spomenik ali z njim upravljate, vam pomagamo pri določanju kulturne vrednosti spomenika in njegovih sestavin. Pripravljamo tudi idejne načrte morebitne prezentacije spomenika in pomagamo pri pripravi izhodišč za najboljše nadaljnje upravljanje spomenika.
»