Domov razvoj kazalo kontakt

MITSKI PARK; Skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine prostora

Leto:
2018
Naročnik:
Projekt je financiran iz programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška
Dokumentacija projekta
Projekt Mitski park – Skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, zaščito in promocijo dediščine mitološkega prostora – se financira v okviru programa INTERREG V-A Slovenija–Hrvaška. Cilj projekta je ustvariti destinacijo MITSKI PARK, ki povezuje dve območji bogati z mitskim izročilom, vezanim na krajino. Na slovenski strani je to območje vasi Rodik (Občina Hrpelje – Kozina), na hrvaškem pa območje Trebišća (Občina Mošćenička Draga).
[Več o projektu]
  • Na Čuku nad Rodikom je jezero, v katerem živi lintvern.
  • Vas Trebišće
  • Igra spomin z mitološkimi bitji Rodika in Trebišć (Ilustrator: Jaka Vukotič)
  • Namizna igra z mitološkimi bitji Rodika in Trebišć (Ilustrator: Jaka Vukotič)
  • Pobarvanka z mitološkimi bitji (Ilustrator: Jaka Vukotič)