Domov razvoj kazalo kontakt

»AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv«

Tip najdišča:
rimska obmorska vila
Leto:
2015
Naročnik:
projekt se financira v okviru Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, sklop B – področje Kulturna dediščina
EŠD:
195
Dokumentacija projekta
Projekt »AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« se izvaja v okviru programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v okviru sklopa B – področje Kulturna dediščina. Vodilni partner projekta je Univerza na Primorskem, sodelujejo pa tudi Arhej d.o.o., Inštitut za potaplanje in podvodne aktivnosti Piran, islandsko podjetje Gagarin Ltd. im občina Izola. Arhej v okviru projekta v arheološkem parku v Simonovem zalivu sodeluje pri vzpostavitvi interpretacijskega centra.
[Več o projektu]