Domov razvoj kazalo kontakt

ZGORNJI LOG

Vrsta del:
arheološka izkopavanja, dokumentiranje ob gradnji
Tip najdišča:
prazgodovinska naselbina
Leto:
2014
Naročnik:
TRGOGRAD, trgovina in gradbeništvo d.o.o.
Vodja del:
Petra Vojaković
Dokumentacija projekta
Na robu aluvialnega vršaja Z od naselja Zgornji Log so bile odkrite antropogene aktivnosti, ki jih datiramo v čas od srednje bronaste (Bd B2/C) oz. od 16. do 14. st. pr. n. št. do začetka pozne bronaste dobe (Bd D) oz. 13. st. pr. n. št. Del vršaja, ki je bil očitno v tem času nekoliko dvignjen nad ostalo pokrajino, je bil izravnan, nanj pa je bila postavljena z lomljenimi prodniki tlakovana površina. Na izravnavi in v tlakovanju je bila najdena večja količina lončenine. V to tlakovanje je bilo vkopanih več jam za kole, ki jih pripisujemo lesenemu objektu.
[Več o projektu]
  • pogled na kamnito tlakovanje
  • kamnito tlakovanje
  • jama z lončenino
  • pod kamnitim nasutjem so bile vidne jame za kole, ki jih pripisujemo lesenemu objektu
  • odlomek lončenine okrašene z vrezi