Domov razvoj kazalo kontakt

VODICE, KAVCI

Vrsta del:
arheološka izkopavanja
Tip najdišča:
prazgodovinsko in rimskodobno najdišče
Leto:
2013
Naročnik:
Plinovodi d.o.o.
Vodja del:
Ana Plestenjak
EŠD:
29128
Dokumentacija projekta
Arheološke raziskave so se na najdišču Vodice - Kavci odvijale v sklopu predhodnih del pred izgradnjo plinovoda. Valovita ravnica, na kateri so danes njive in pašniki, je bila poseljena že od prazgodovine delje. Odkriti so bili ostanki lesenih objektov in shrambenih oz. odpadnih jam, ki jih umeščamo v bronasto in železno dobo. Poleg tega je bil odkrit tudi vogal objekta iz rimskega časa. Cokel objekta je bil kamnit - sestavljen iz oblic. Nosilni navpični tramovi pa so bili leseni in vkopani v tla. Stene objekta so bile najverjetneje lesene. Najdb iz mlajšega časa je malo. Večinoma gre za odlomke novoveške lončenine, ki so bili skupaj z gnojem odvrženi na njive.
[Več o projektu]
  • prazgodovinska skodelica
  • kamnita puščica
  • bronast okov nožnice
  • čiščenje prazgodovinske posode
  • kamniti temelji rimskodobnega objekta
  • pod kamnitimi temelji rimskodobnega ojekta so bile vidne jame za kole
  • ostanki prazgodovinskega objekta