Domov razvoj kazalo kontakt

ŠKOFJA LOKA 13

Vrsta del:
arheološka izkopavanja
Tip najdišča:
arheološko najdišče
Leto:
2013
Naročnik:
Mekon Loka d.o.o.
Vodja del:
Matjaž Novšak
EŠD:
9350
Dokumentacija projekta
Zaradi priprave OPPN v Škofji Loki ter predvidenih posegov znotraj zavarovanega arheološkega območja Trnje pri Škofji Loki – Antično najdišče Puštal, so bila na območju izvedena arheološka izkopavanja. Izsledki kažejo obstoj treh, najverjetneje lončarskih prazgodovinskih peči, postavljenih na rob pobočja.
[Več o projektu]