Domov razvoj kazalo kontakt

DOBOVA - Športna površina OŠ DOBOVA

Vrsta del:
ročne in strojne testne sonde; izkopavanja
Tip najdišča:
prazgodovinska in rimska naselbina
Leto:
2014
Naročnik:
Občina Brežice
Vodja del:
Matjaž Novšak
EŠD:
9804
Dokumentacija projekta
Na območju parkirišča in športnih površin ob OŠ Dobova je bila odkrita bronastodobna naselbina in ostanki rimske poselitve.
[Več o projektu]
  • tloris najdišča
  • bronastodobna hiÅ¡a (A) z ognjiščem
  • bronastodobno hiÅ¡o (E) je prekrila rimskodobna hiÅ¡a (D)
  • presek rimskega vodnjaka
  • rimski vodnjak
  • bronastodobna odpadna jama
  • okraÅ¡ena utež za statve (bronasta doba)
  • poznoantični lonec, najden na dnu vodnjaka