Domov razvoj kazalo kontakt

LESKOVEC

Vrsta del:
arheološko izkopavanje
Tip najdišča:
bronastodobna naselbina
Leto:
2013
Naročnik:
ELES, Elektro Slovenija d.d.
Vodja del:
Petra Vojaković
EŠD:
29661
Dokumentacija projekta