Domov razvoj kazalo kontakt

GORICE PRI TURNIŠČU

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Naselbina enolitik, zgodnji srednji vek, grobišče - kultura žarnih grobov
Leto:
2006
Naročnik:
DARS
Vodja del:
M. Novšak
Dokumentacija projekta
Južno od vasi Turnišče je bilo na trasi avtocestnega odseka Beltinci - Lendava odkrito več periodno arheološko najdišče Gorice. Najdišče leži na pobočju rahle vzpetinice - sipine, ki so jo oblikovali reka Mura in njeni pritoki. Na vrhu sipine je v času bakrene dobe nastala naselbina. Od nje so se ohranili ostanki najmanj treh lesenih objektov, ter več deset odpadnih in shrambenih jam (skupno 74). V jamah so bila najdena kamnita orodja in odlomki lončenine, ki jih pripisujemo t.i. Lasinjski kulturi.
[Več o projektu]
 • ostanki eneolitske hiš?e
 • pogled na močvirnate sedimente
 • grob iz pozne bronaste dobe
 • peč iz zgodnjega srednjega veka
 • praznenje vkopov
 • dvigovanje posode
 • peč iz zgodnjega srednjega veka
 • grob 3 (pozna bronasta doba)
 • grob 4 (pozna bronasta doba)
 • ekipa
 • praznenje novodobnega vkopa
 • delo na terenu
 • risanje profila