Domov razvoj kazalo kontakt

VRHNIKA - VERD

Vrsta del:
arheološki testni izkop; ročni in strojni testni jarki in jedrne vrtine
Tip najdišča:
prazgodovinsko in rimskodobno najdišče
Leto:
2013
Naročnik:
Občina Vrhnika; Občina Log-Dragomer
Vodja del:
Ana Plestenjak
EŠD:
11427
Dokumentacija projekta
Pred začetkom izvedbe projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice in ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) – Vrhnika (Ščetinarna)« so se izvedle predhodne arheološke raziskave na trasi predvidenih del.
[Več o projektu]
  • delo na terenu
  • delo na terenu
  • delo na terenu