Domov razvoj kazalo kontakt

IVANČNA GORICA, NOVI CENTER 2013

Vrsta del:
arheološka izkopavanja
Tip najdišča:
rimskodoba kulturna krajina
Leto:
2013
Naročnik:
Občina Ivančna Gorica
Vodja del:
Ana Plestenjak
EŠD:
192
Dokumentacija projekta
Najdišče Ivančna Gorica – Novi center leži jugovzhodno od Zdravstvenega doma v Ivančni Gorici. Ker je na območju predvidena izgradnja novega objekta s parkiriščem, so bile predhodno izvedene arheološke raziskave. Izsledki so pokazali, da gre za poplavno ravnico, v kateri smo dokumentirali pestro sliko vodnega delovanja. Ohranili pa so se tudi sledovi človekovih ostankov.
[Več o projektu]
  • pogled na območje raziskav
  • Struge zasute s peščenim sedimentom, v kateri so bile najdene arheološke najdbe
  • železna sulična ost
  • odlomek bronaste fibule iz starejše železne dobe
  • odlomek prazgodovinske uteži za statve
  • zgodnjesrednjeveška posodica, najdena v eni od strug