Domov razvoj kazalo kontakt

SERMIN 2013

Vrsta del:
arheološki testni izkop; strojni testni jarki
Tip najdišča:
srednjeveške soline
Leto:
2013
Naročnik:
Luka Koper d.d.
Vodja del:
Matjaž Novšak
EŠD:
29080
Dokumentacija projekta
Pred predvideno izgradnjo kasete za odlaganje izkopanega materiala (ob poglabljanju ugreza Luke Koper) so bile na območju parc. št. 799/29, k.o. Ankaran izvedene predhodne arheološke raziskave v obliki izkopa 7 strojnih testnih jarkov.
[Več o projektu]
  • lokacija testnih jarkov
  • pogled na izkop jarkov
  • območje raziskav na franciscejskem katastru
  • tipične najdbe iz ornice (novi vek)