Domov razvoj kazalo kontakt

DIVAČA, GORENJSKI RADVANJ

Vrsta del:
arheološki pregledi, arheološko izkopavanje
Tip najdišča:
prazgodovinska kulturna krajina
Leto:
2012
Naročnik:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Vodja del:
Matjaž Novšak
EŠD:
8268
Dokumentacija projekta
V okviru projekta gradnje drugega tira železniške proge Divača - Koper, so bile na najdišču Gorenjski Radvanj raziskane 3 vrtače, ki ležijo ob železniški progi, južno od Divače. Vse tri vrtače so bile v uporabi v srednji bronasti dobi. Izsledki kažejo, da najverjetneje uporabljane za kmetijske (poljedeljstvo, živinoreja) namene. Odkriti so bili sledovi ognjišč, razbita lončenina in kamnita orodja. V bronasto dobo pa sodita tudi dve večji kamniti groblji. Njuna funkcija ni znana. Ponovna uporaba vrtač je dokazana šele v času novega veka, ko so bile v njih urejene njive.
[Več o projektu]
  • Pogled na izkopavanja
  • Na dnu vrtače sta bila v modernem času izkopana dva večja jarka zasuta s kamitim gradivom. Domnevno zaradi potreb po rodovitni zemlji, ki je bila nato odpeljana drugam.
  • Pokop konja. Novi vek
  • Kamnita groblja iz časa srednje bronaste dobe. Med kamni so bili najdeni le posamezni odlomki lončenine.