Domov razvoj kazalo kontakt

SERMINSKA SPADNICA

Vrsta del:
terenski pregledi, arheološko vrednotenje (sondiranje), vrtine
Leto:
2011
Naročnik:
DARS d.d.
Vodja del:
Matjaž Novšak
Dokumentacija projekta