Domov razvoj kazalo kontakt

HRUŠEVO

Vrsta del:
terenski pregledi, arheološko vrednotenje (sondiranje)
Leto:
2009
Naročnik:
zasebni naročnik
Vodja del:
Matjaž Novšak
Dokumentacija projekta