Domov razvoj kazalo kontakt

LJUBLJANA, TRIBUNA

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Prazgodovinska naselbina, rimskodobni vojaški tabor
Leto:
2008
Naročnik:
Kraški zidar d.d.
Vodja del:
Matjaž Novšak
EŠD:
329
Dokumentacija projekta
Najdišče Tribuna leži pred vhodom v predor pod Grajskim gričem. Na površini 4000 m2, kjer so nekdaj stale Batjelove delavnice, do pred kratkim pa manjša obrtna soseska in Valdorfski vrtec, se je Kraški zidar d.d. namenil zgraditi novo stanovanjsko sosesko. Skladno s planskimi dokumenti varovanja območja je bil dolžan pred gradnjo zagotoviti zavarovalna arheološka izkopavanja.
[Več o projektu]