Domov razvoj kazalo kontakt

LJUBLJANA, TOBAČNA MESTO

Vrsta del:
arheološko vrednotenje (sondiranje), arheološko izkopavanje
Tip najdišča:
rimskodobna kulturna krajina
Leto:
2011
Naročnik:
Imos G , nepremičnine in inženiring, d.o.o.
Vodja del:
Matjaš Novšak
Dokumentacija projekta