Domov razvoj kazalo kontakt

RUČETNA VAS

Vrsta del:
terenski pregledi, arheološko vrednotenje (sondiranje)
Leto:
2011
Naročnik:
Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto
Vodja del:
Matjaž Novšak
Dokumentacija projekta