Domov razvoj kazalo kontakt

SERMIN

Vrsta del:
arheološko vrednotenje (sondiranje), arheološko izkopavanje
Tip najdišča:
rimskodobna kulturna krajina
Leto:
2010
Naročnik:
Instalacija d.o.o.
Vodja del:
Ana Plestenjak
Dokumentacija projekta
Pred gradnjo treh novih cistern smo na pobočju Serminskega griča izvedli arheološke raziskave. Odkrito je bilo večperiodno arheološko najdišče. Najstarejše ostanke datiramo v čas bronaste in železne dobe. Večina najdb sodi v rimski čas. Na najdišču pa se je ohranilo tudi nekaj ostankov iz mlajših obdobij.
[Več o projektu]
  • Pogled na cesto, ki je konec 1. stol. pr. n. š. tekla nad rimsko vilo proti obali
  • Ob cesti je vil najden tudi vodovod (1. stol. n.š.)
  • Konec 1. stol. n.š. je bil zgrajen odcep proti vrhu Sermina. Ob tem je bil uničen vodovod. Vzporedno s cesto so vidni vzporedni jarki - ostanki vinogradništva.