Domov razvoj kazalo kontakt

IVANČNA GORICA, NOVI CENTER

Vrsta del:
arheološki pregledi, arheološko izkopavanje
Tip najdišča:
prazgodovinska in rimsko dobna kulturna krajina
Leto:
2009
Naročnik:
Stanovanjski Sklad RS
Vodja del:
Ana Plestenjak
Dokumentacija projekta
Arheološka izkopavanja na in v okolici griča sv. Jožefa so prinesla nov vpogled v poselitveno sliko območja Ivančne Gorice. Do sedaj lokacija ni bila poznana kot arheološko najdišče, rezultati raziskav pa so pokazali skorajda neprekinjeno človekovo prisotnost na tem območju od časa zgodnje bronaste dobe pa vse do danes. Raziskave so se koncentrirale zlasti na severno in vzhodno vznožje griča. Ta del je bil v preteklosti izrazito podvržen vodnemu delovanju. Na ravnici so se prepletale struge potokov, slabo prepustna geološka podlaga pa je povzročila, da se je ob večjih nalivih voda zadrževala dlje časa. Tak teren ni najbolj primeren za poselitev...
[Več o projektu]
 • stojke v strugi 4 (zg. bronasta doba)
 • kotanjasto dno struge 3 (pozna bronasta doba)
 • požiralnik na dnu struge 3 (pozna bronasta doba)
 • najdbe na dnu struge 3(pozna bronasta doba)
 • ženska figurina z dna struge 3 (pozna bronasta doba)
 • ženska figurina - hrbtni del
 • igla s stožčasto glavico in predrtim vratom (pozna bronasta doba)
 • kijasta igla (pozna bronasta doba)
 • pogled na strugo 2, ki je prekrila strugo 3 (železna doba)
 • železna sulična ost (železna doba)
 • miniaturna posodica (pozna bronasta doba)
 • Pogled na kamnito strukturo v t.i. strugi 1 (rimska doba)
 • Ob kamniti strukturi so vidne kolesnice (rimska doba)
 • Pogled na kamnito strukturo iz zraka (rimska doba)
 • rimski srebrnik
 • steklene jagode (rimska doba)
 • fibula (rimska doba)
 • V zasutju struge 1 je bil najden tudi del mlina (rimska doba)
 • ostanki peči (pozna antika)
 • V zasutju struge 1 so bili najdeni ostanki konja (pozna antika)
 • požiralnik (novi vek)