Domov razvoj kazalo kontakt

CELJE, MARIBORSKA CESTA, 4. etapa

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Urbano najdišče - antika, srednji vek
Leto:
2005
Naročnik:
DARS
Vodja del:
Matjaž Novšak
EŠD:
56
Dokumentacija projekta
Leta 2005 so se nadaljevala gradbena dela ob rekonstrukciji Mariborske ceste v Celju. Zaključni del tega obsežnega projekta je tokrat zajel Aškerčevo ulico, Krekov trg in Ulico XIV. divizije. Že pred samim izkopavanjem, še v času projektiranja prenovitvenih del, je bilo izdelano kulturno historično vrednotenje območja, ki je bilo podprto je bilo z analizo geoloških vrtin in dvemi arheološkimi sondami. Poleg tega so bile izvedene tudi geofizikalne meritve. To je omogočilo dobro poznavanje arheoloških ostalin, ki so se skrivale pod obstoječo cesto, že pred začetkom gradnje. Posledica tega je bila priprava projekta na način, ki je najmanj posegel v arheološke plasti.
[Več o projektu]
 • pogled na teren
 • delo na terenu
 • pogled na izkop
 • izkop lesenega vodnjaka
 • pogled na teren
 • ju?ni del izkopa
 • objekt
 • ostanki peč
 • tlak
 • linija obzidja, v ospredju ostanki stolpa
 • linija obzidja
 • linija obzidja
 • poznoantično grobišče
 • Peč
 • izkop groba
 • grobni pridatek: ogrlica iz steklenih jagod
 • grobni pridatek: pasna spona
 • grobna konstrukcija iz tegul
 • grobni pridatki: keramične posode
 • grobni pridatek: ogrlica iz biserne matice