Domov razvoj kazalo kontakt

CELJE, CELEIAPARK

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Grobišče - pozna antika
Leto:
2002
Naročnik:
Celeiapark
Vodja del:
Matjaž Novšak
Dokumentacija projekta
Poznoantično grobišče ob Aškerčevi ulici v Celju, čigar zgodnejši pokopi so datirani v drugo polovico 3. stoletja, zadnji pa morda segajo v zgodnji srednji vek. Leži le lučaj od starokrščanske bazilike (zgodnje 5. stoletje), na katere ostanke so naleteli ob gradnji poslopja glavne pošte leta 1897. Odkritih je bilo 31 skeletnih grobov s skupno 41 okostji.
[Več o projektu]
  • Skupinski pokop 21 človeških lobanj.
  • Trojni skeletni pokop. V istem grobu so pokopani odrasel moški, odrasla ženska in otrok.
  • Pogled na najdišče iz severa.
  • Tloris najdišča z vrisanimi grobovi.