Domov razvoj kazalo kontakt

CELJE, TRŽNICA

Vrsta del:
SONDIRANJE
Tip najdišča:
Urbano najdišče - antika
Leto:
2005
Naročnik:
MO Celje, ZVKDS
Vodja del:
Matjaž Novšak
EŠD:
56
Dokumentacija projekta
Arheološko sondiranje v strogem centru mesta Celja, katerega namen je bilo ugotoviti obseg srednjeveških in antičnih depozitov kot osnove za definiranje kulturnovarstvenih pogojev pri izgradnji objekta nove mestne tržnice. Današnji prostor mestne tržnice je bil v srednjem in novem veku del samostanskih vrtov in kot tak nepozidan. Zaradi tega je bilo pričakovati nepoškodovane antične plasti in strukture, saj leži najdišče v neposredni bližini rimskega foruma Celeje.
[Več o projektu]
  • Izkopavanja so potekala tudi v večernih urah, ko tržnica ni delovala
  • Recentna struktura iz opek, odkrita v sondi 4.
  • Ruševine bunkerja iz druge svetovne vojne, odkrite v sondi 3.
  • Rimski novec, odkrit na antični tlakovani hodni površini v sondi 1.
  • Dokumentiranje plasti v sondi 4.
  • Ostanki opečnatih peči iz polpretekle zgodovine, odkriti v sondi 5.
  • Rimski novec Antonina Pija (RIC 808; sred.2.stol.n.št.), odkrit v sondi 1.
  • Rimska bronasta igla, odkrita v sondi 1.
  • Rimski novec Antonina Pija (RIC 808; sred.2.stol.n.št.), odkrit v sondi 1.