Domov razvoj kazalo kontakt

CELJE, MOHORJEV ATRIJ

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Urbano najdišče - antika
Leto:
2003
Naročnik:
Mohorjeva družba, ZVKDS
Vodja del:
Matjaž Novšak
EŠD:
56
Dokumentacija projekta
Zaščitna arheološka izkopavanja, ki so potekala zaradi gradnje nove stavbe na dvorišču Mohorjeve družbe v središču Celja. Najdišče samo leži v neposredni bližini rimskega foruma in kapitolija rimske Celeie. Pri raziskavah je bilo poleg obilice drobnih najdb odkritih precej zidov, ki so pripadali na eni strani javnim stavbam foruma in na drugi strani bivalnim objektom.
[Več o projektu]
 • Pogled na izkopno polje.
 • Pogled na prostor 5 in ometana rimska zidova SE 107 in SE 111.
 • Kvalitetno ometano južno lice rimskega zidu SE 107.
 • Poleg običajnejših lomljencev so v antiki za gradnjo uporabljali tudi rečne prodnike.
 • Zimske razmere na južnem delu najdišča.
 • Odkopani zidovi objektov iz 18. in 19. stoletja.
 • Beleženje odkritih zidov z lasersko totalno postajo.
 • Novodoben vodnjak zidan iz lomljencev.
 • Del rimskega marmornega stebra odkritega v recentnem zidu.
 • Računalniška obdelava digitalnih fotografij v terenski bazi.
 • Ni ovir za 'geodetsko' podporo izkopavanjem.
 • Lepši del ekipe 'pozira' ob zaščitni ograji.
 • Tegula (rimska strešna opeka) z vrezano mrežo, ki je služila kot igralna tabla.
 • očiščena močno profilirana bronasta fibula, 1. stol. n. št.
 • Posnetek t.i. recijske čaše, pivskega posodja iz 2. stol. n. št.
 • Odlomljena koščena šivanka.
 • Koščena lasnica, ki simbolizira Sabazijev kult.