Domov razvoj kazalo kontakt

KOPER, MARKOVEC

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO VREDNOTENJE
Leto:
2007
Naročnik:
zasebni naročnik
Vodja del:
Ana Plestenjak
EŠD:
1392
Dokumentacija projekta
Na robu območja arheološkega najdišča Markovec, sta lastnika enega od objektov želela legalizirati gradnjo. Ker je bil objekt že postavljen, smo v skladu s smernicami ZVKDS OE Piran na terenu lahko zgolj ocenili povzročeno škodo. Narejeni so bili štirje testni jarki, ki so prebili še nedotaknjene zemeljske plasti. 
Rezultati raziskav so bili negativni - arheološko zanimive plasti niso bile odkrite. 
 
Ana Plestenjak
  • kopanje testnih jarkov
  • izkopani testni jarek
  • profil testnega jarka 2
  • profil testnega jarka 4