Domov razvoj kazalo kontakt

SERMIN - vila

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Urbano najdišče - antika
Leto:
2001
Naročnik:
Istrabenz Instalacije d.d., Koper
Vodja del:
Matjaž Novšak
Dokumentacija projekta
Arheološka izkopavanja opravljena v letu 2001 predstavljajo nadaljevanje večletnega projekta zaščitnih raziskav, ki so na arheološkem območju Sermin, potekala zaradi izgradnje bencinskih in naftnih rezervoarjev podjetja Istrabenz Instalacije d.d., Koper. V letu 2001 je ARHEJ, skupaj s sodelavci izvajal dela na SZ pobočju hriba Sermin, južno od območja izkopa opravljenega v letih 1998/99.
[Več o projektu]
 • pogled na teren
 • pogled na teren
 • se 225, škarpa
 • se 221, cesta
 • stopnice
 • stopnice se 223
 • stopnice
 • stopnice, ?karpa
 • profil št. 8
 • se 281 tloris
 • se 228, peč
 • se 264, ruševina v objektu I.
 • peč
 • pogled na ruševinsko plast
 • pogled na vodnjak
 • pogled na teren iz vzhoda
 • avionski posnetek tloris najdišča
 • pogled na delo v vodnjaku
 • pogled na cesto s pobočja navzdol
 • naša baza
 • vodenje dokumentacije
 • del ekipe
 • pregledovanje dokumentacije
 • novec, antika
 • leseni zatič iz vodnjaka
 • lesen glavnik izdelan iz pušpanovega lesa, datacija antika
 • del pletene košarice
 • kamniti predmet
 • pokrov