Domov razvoj kazalo kontakt

KORTINCA

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Vila - antika
Leto:
2003
Naročnik:
DARS
Vodja del:
Matjaž Novšak
Dokumentacija projekta
Najdišče leži na prisojnem jugovzhodnem pobočju pod vasjo Spodnje Škofije. Odkriti so bili ostanki teras in podpornih zidov, ki so pripadali rimski pode?elski posesti (villa rustica), odkriti v neposredni bližini. Ob gradnji hiš v sedmdesetih letih 20. stoletja, so bili manj kot trideset metrov od roba izkopnega polja odkriti mozaični tlaki in zidovi bivalnega dela rimske vile.
Odlomki amfor in namizne lončenine, raztreseni po celotnem najdišču, so odraz nekdanje poselitve, škarpe teras in sledovi poljedelske obdelave pa kažejo na že v antiki intenzivno izrabo za kmetijstvo primernih površin.
 
Jure Krajšek
 
  • 3D model zidu
  • odlomek amfore
  • pogled na teren
  • delo na terenu