Domov razvoj kazalo kontakt

LJUBLJANA, BARJANSKA CESTA

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE, ARHEOLOŠKI NADZOR
Tip najdišča:
Naselbina - antika
Leto:
2006
Naročnik:
Mestna občina Ljubljana
Vodja del:
B. Višič
EŠD:
329
Dokumentacija projekta
Pri rekonstrukciji in obnovi kanalizacijskih in drugih vodov na Barjanski cesti v Ljubljani, je arheološka ekipa izvajala arheološki nadzor nad gradbenimi deli. Odkrite so bile dobro ohranjene arheološke plasti, zaradi česar so se začela izvajati zaščitna izkopavanja. Arheološki izkop je prinesel vpogled v območje, ki sega od predela pred južnim Emonskim obzidjem, v notranjost rimskega mesta - na območje stanovanjskega sklopa - insule XV, ceste E, insule VIX in ceste D. Na skrajnem južnem delu izkopa sta bila odkrita dva obrambna jarka katerima je stalo obzidje rimskega mesta. Prostor za obzidjem je bil v širini 20,5m prazen, sledili so ostanki stanovanjske arhitekture in cest.
[Več o projektu]
  • pogled na Emonsko obzidje
  • odkriti del mozaika
  • presek rimske ceste s kloako
  • pogled na hipokavst
  • delo na terenu
  • stik z mediji
  • pogled na ostanke rimskih tlakov pod pločnikom na Barjanski cesti
  • pranje keramike
  • čiščenje mozaika