Domov razvoj kazalo kontakt

MALI NERAJEC - GRADINJE

Vrsta del:
ARHEOLOÅ KO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Naselbina - eneolitik, Grobišče - antika
Leto:
2000
Naročnik:
Telekom d.d.
Vodja del:
P Mason, M. Novšak
Dokumentacija projekta
Najdišče, odkrito ob postavljanju telekomunikacijskega voda, ki ga je izvajalo podjetje Telekom d.d., Ljubljana. Nahaja se na pogozdenem območju zahodno od magistralne ceste črnomelj - Vinica, v okolišu Malega Nerajca. Zaščitno izkopavanje je obsegalo tri sonde, ena v izmeri 9,5x4 m ter dve velikosti 4x4 m. Odkriti so bili ostanki prazgodovinske naselbine in rimskega grobišča.
[Več o projektu]
 • grob 5 (pokrovna plošča SE 23) z žaro PN Å¡t. 5/3
 • detajl PN Å¡t. 5/3 v grobni jami
 • grob 4 - odkrita žara PN Å¡t. 4/4 s pokrovom
 • grob 4 - odkrita žara PN Å¡t. 4/4 z železnim nožem PN Å¡t. 4/1
 • grob 3 - žara s fibulama PN Å¡t. 3/3 in 3/4 v notranjosti
 • grob 4 - žara PN Å¡t. 4/4 v grobni jami
 • grob 3 - detajl: močno profilirana fibula PN Å¡t. 3/3
 • grob 6 - detajl: železen nož PN Å¡t. 6/7 v notranjosti žare PN Å¡t. 6/1
 • SE 3 - vrh: kvadranti A6, B6 in A7, B7
 • SE 3 - vrh: vkopa SE 24 in SE 11
 • dvigovanje žare PN Å¡t. 3/2 iz groba 3
 • vrhovno vodstvo
 • žara PN Å¡t. 6/1 - praznjenje vsebine
 • izris situacije po koncu izkopavanj
 • improvizacija
 • lepljenje fragmentirane žare PN Å¡t. 5/3 iz groba 5