Domov razvoj kazalo kontakt

AJDOVSKI GRADEC

Vrsta del:
PROSPEKCIJA - IZMERA DMR
Tip najdišča:
Višinska naselbina
Leto:
1998
Naročnik:
Oddelek za arheologijo, FF UL
Vodja del:
Brane Mušič
Dokumentacija projekta
Ajdovski gradec v Bohinju je osamel grič s sledovi prazgodovinske poselitve in poznoantično utrjeno postojanko s topilnico železa. Meritve reliefa površja najvišjega dela Ajdovskega gradca, kjer naj bi bile stavbe, smo opravili v aprilu 1998. Po naročilu Oddelka za arheologijo, Filozofske fakultete v Ljubljani smo na zelo tradicionalen način (z nivelirjem in optičnim teodolitom) izmerili relief terena, izmere ročno vpisovali v formularje in zatem vnesli v računalnik. S projektom uporabe ostalih prospekcijskih postopkov je nadaljeval B.Mušič. Matjaž Novšak
[Več o projektu]
  • risarska rekonstrukcija del na Ajdovskem gradcu