Domov razvoj kazalo kontakt

PODGORICA I-III

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Leto:
2000
Naročnik:
DARS
Vodja del:
Matjaž Novšak
EŠD:
13728
Dokumentacija projekta
 
 • tloris strukture SE 3, ploščad pred grobom, starejša železna doba
 • grob 1, rombična pasna spona, starejša železna doba
 • SE 30, profil staroslovanske jame, začetek 7. stol. n.št.
 • SE 30, tloris staroslovanske jame
 • del najdišča je bil pogozden
 • prodnjak (pn 481), paleolitik
 • prazgodovinska stojka se 106
 • ustje staroslovanskega lončka
 • skodela z ročajem in kanelurami - KŽG
 • profil jame se 139
 • sesanje drobnih delcev
 • Simona in Josip
 • poprijeli smo za orodje
 • nekaj smo našli
 • interpretiranje foto dokumentacije
 • delovni
 • tloris prazgodovinske hiše - KŽG
 • kalup
 • kalup