Domov razvoj kazalo kontakt

ŠENTPAVEL

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Grobišče antika
Leto:
2001
Naročnik:
DARS, OBČINA DOMŽALE
Vodja del:
Matjaž Novšak
Dokumentacija projekta
Med leti 1997 in 2004 so bila zaradi raznih gradbenih posegov v vasi Šentpavel pri Domžalah in ob njenem vzhodnem robu arheološko raziskana štiri nesklenjena področja. Naša ekipa je opravila zavarovalna izkopavanja pred izgradnjo kanalizacije (1999) in avtoceste (2001).
[Več o projektu]
 • Dvoročajni in enoročajni vrč iz žganega groba. 1. stol. n.š.
 • Enoročajni vrč, lonec, odlomki noža in žebelj; pridatki iz groba iz 1. stoletja n.š.
 • Steklenica s pravokotnim recepientom in trakastim ročajem; grobni pridatek 1. stol. n.š.
 • Zamuljeni depoziti iz paleostrug, ki so v antiki zamejevale grobišče.
 • Ostanki pravokotnega objekta odkritega tik severno ob grobišču.
 • Dviganje keramičnih posod iz raziskanih grobov.
 • Restavriran keramičen enoročajni vrč iz 1. stol. n. š.
 • Detajl križa v mozaiku.
 • Prefurnij in del prostora s hipokavstom.
 • Ostanki hipokavsta.
 • Mozaik z okrasom križev.
 • Fotografiranje z A stativom.
 • Dokumentiranje mozaika pred dvigom.
 • Ruševina rimske vile je pokrivala celotno površino najdišča.