Domov razvoj kazalo kontakt

VELIKA DOBRAVA 2000

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Grobišče - halštat, antika
Leto:
2000
Naročnik:
Ministrstvo za kulturo
Vodja del:
Matjaž Novšak, Boris
Dokumentacija projekta
Že dolgo je znano, da sodi širša okolica Stične med arheološke bisere Slovenije. Da pa v resnici o arheologiji tega področja še ne vemo vsega, je potrdilo naključno odkritje prazgodovinske in rimske nekropole na Veliki Dobravi nad Višnjo Goro. Lastnik njive je pri urejanju zemljišča našel novec in ostanke posod ter o najdbah obvestil spomeniškovarstveno službo. Sledila so zavarovalna izkopavanja, ki so zajela celotno ogroženo območje.
[Več o projektu]
 • Arheološka ekipa
 • ekipa v sožitju z domačini
 • pogled na peskokop, ki je del grobišča pred izkopavanji uničil
 • prazgodovinski grob brez skeleta grob 11
 • pridatek grobu 11, steklena perla
 • prazgodovinski skeletni grob brez pridatkov, grob 12
 • v peščeni osnovi so se vkopi za grobove jasno ločili od osnove
 • antični grob z grobno konstrukcijo
 • najbolje ohranjen antični grob 5
 • najbolje ohranjen ant. grob 5
 • antični grob brez in z grobno konstrukcijo
 • oljenka iz gr. 7
 • recijska čaša, 2-3 stol., grob 9
 • grob z recijsko čašo
 • ant. novec z kontramarko
 • praznjenje groba 5
 • praznjenje groba 5
 • B. Vičič ni le nadzoroval
 • del grobišča z vidnim delom uničenja pred izkopavanjem
 • tloris območja izkopavanj