Domov razvoj kazalo kontakt

ZAGORICA PRI BIČU

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Naselbina - mlajša železna doba, antika, zgodnji srednji vek. Grobišče - mlajša železna doba, antika
Leto:
2002
Naročnik:
DARS
Vodja del:
Boris
EŠD:
15513
Dokumentacija projekta
Leta 2002 je Arhej delno sodeloval pri arheoloških raziskavah na najdišču Zagorica-Bič na avtocestnem odseku KO 14 Bič-Trebnje, ki so potekala pod vodstvom Borisa Vižiča iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana. Odkriti so bili sledovi poselitve iz latenskega obdobja (grobišče z 20 žganimi grobovi), rimskega časa (arhitektura, grobovi) in zgodnjega srednjega veka (ostanki lesene arhitekture).
[Več o projektu]
 • pogled na teren
 • ostanki rimskodobnega objekta
 • fibula
 • jama s keramiko
 • strokovni posvet
 • sortiranje najdb
 • jama z ostanki hišnega lepa
 • geodetska izmera
 • izkopavanje grobnice
 • flotiranje
 • ostanki kupolaste grobnice