Domov razvoj kazalo kontakt

DRNOVO, avtocesta

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Grobišče antika
Leto:
2003
Naročnik:
DARS
Vodja del:
Matjaž Novšak
EŠD:
128
Dokumentacija projekta
Na trasi avtoceste Ljubljana-Zagreb so bili najdeni ostanki južne nekropole rimskega samoupravnega mesta Neviodunum (Drnovo pri Krškem). Odkritih je bilo 19 grobov oz. grobnih struktur. Z izjemo ene grobnice so bili vsi grobovi že izropani in tudi močno poškodovani ob gradnji hitre ceste. O bogastvu grobišča pričajo monumentalna grobna arhitektura, ostanki poslikave in obilica (sicer zdrobljenih) grobnih pridatkov. Grobovi so bili nanizani ob rimski cesti, ki je Neviodun povezovala z vasmi pod Gorjanci. Vzporedno s cesto je potekal tudi vodovod, ki je bil na tem mestu dvignjen na leseno konstrukcijo. O tem pričajo pari vkopov za lesene nosilce, ki so bili ohranjeni v dolžini cca. 400 m.
[Več o projektu]
  • Notranjost edine nepoškodovane grobnice. Vidni sta skledi, ki sta bili uporabljeni kot žari in ustje večje keramične posode, ki je skupaj s čašo sestavljala pivski set.
  • Tloris grobnice z dobro vidnimi policami za postavitev žar in ostalih pridatkov.
  • Keramična posoda, ki je skupaj s čašo tvorila pivski set. Rob ustja je narebren, kar je značilno za lončarsko produkcijo Nevioduna.
  • Obok vhoda v grobnico.
  • Monumentalen vhod v grobnico zaprt s kamnitimi vrati. Železen obroč je na vrata pritrjen s svinčeno zalivko.
  • Dvojna linija stojk (jam za lesene stebre), ki poteka vzporedno s traso rimske ceste.
  • Slaba lokalno izdelana oljenka.