Domov razvoj kazalo kontakt

TREBNJE, PODGRIČ 2

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
PRAZGODOVINA, NOVI VEK
Leto:
2007
Naročnik:
DARS
Vodja del:
Ana Plestenjak
Dokumentacija projekta
Najdišče leži na trasi avtocestnega odseka Bič - Hrastje, v manjši dolinici jugozahodno od Belčinje vasi. Nastanek doline pripisujemo erozijsko-akumulacijskim procesom: Zemljina je tekom stoletij polzela z vrha in strmih pobočij Griča in se nalagala na ravnih delih doline. V teh plasteh je bilo odkritih več odlomkov prazgodovinske lončenine. Najstarejšega med njimi lahko datiramo v čas bronaste dobe. Vendar pa gre za sekundarno odložene najdbe, ki so prvotno ležale drugje in kot take ne potrjujejo bivanja človeka v dolini že v tem času. Gotovo pa je bila nekje v neposredni bližini prazgodovinska naselbina. Predvidevamo, da na vrhu vzpetine.
[Več o projektu]