Domov razvoj kazalo kontakt

DRNOVO, BENCINSKI SERVIS

Vrsta del:
ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Grobišče antika
Leto:
2005
Naročnik:
Savaprjekt d.d.
Vodja del:
Matjaž Novšak
Dokumentacija projekta
Zaščitna arheološka izkopavanja, ki jih je izvajal ARHEJ, in so potekala ob izgradnji bencinskega servisa v okviru realizacije projekta nove poslovne cone 1 na Drnovem, so glede na pričakovanja, zaradi lege v zaledju antičnega Nevioduna, popolnoma presenetila, saj je bilo na raziskanem zemljišču odkritih zelo malo arheoloških ostalin. Na podlagi rezultatov pridobljenih z izkopavanji na lokaciji bencinskega servisa, je bilo ugotovljeno, da razen obdelovanja njivskih površin, ni bilo vidnih nobenih konkretnih sledi poselitve.
[Več o projektu]
 • Sondiranje na lokaciji današnjega bencinskega servisa.
 • Pogled na najdišče pred izgradnjo bencinskega servisa.
 • Odlomki rimske keramike in rimskega gradbenega materiala so bili razpršeni po celotnem najdišču.
 • Izkopavanje in dokumentiranje grobov se je odvijalo v pravih zimskih razmerah.
 • Ostanki kamnite grobne konstrukcije iz groba 3 po čiščenju.
 • Ostanki groba 4 ob odkritju.
 • Pridatki iz groba 4 in situ.
 • Ostanki konstrukcije in pridatki iz groba 4.
 • Grob 2 z delno ohranjeno kamnito konstrukcijo ob odkritju.
 • Ostanki groba 1 po čiščenju.
 • Kamnito tlakovanje pred grobovi.
 • Kamnita konstrukcija v grobu 2.
 • Ostanki groba 1 po čiščenju.
 • Oljenki, skodeli in odlomki steklene žare iz groba 4.