Domov razvoj kazalo kontakt

KRŠKO, HE KRŠKO

Vrsta del:
ARHEOLOŠKA TESTNA IZKOPAVANJA
Tip najdišča:
PRAZGOVODVINA (srednji neolit, Kultura žarnih grobišč, pozni laten), ANTIKA, NOVI VEK
Leto:
2007
Naročnik:
Infra d.o.o.
Vodja del:
Boris
Dokumentacija projekta
Na območju, ki ga bodo prizadele spremembe zaradi gradnje hidrocentrale Krško, so bile izvedene predhodne arheološke raziskave. Terenski pregledi so na širšem območju pokazali obstoj 7 območij z arheološkimi ostanki.
[Več o projektu]
  • izkopu z bagrom je sledilo dokumentiranje
  • pogled na eno od sond
  • ena od sond, v ozadju prazgodovinske gomile
  • strojni jarek
  • dokumentiranje
  • dokumentiranje
  • dokumentiranje