Domov razvoj kazalo kontakt

CELJE, MEDLOG

Vrsta del:
ARHEOLOÅ KO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
RUÅ EVINA SREDNJEVEÅ KE ARHITEKTURE
Leto:
2001
Naročnik:
DARS d.d., ZVKDS
Vodja del:
M. Novšak, S. Tomažič
EŠD:
15520
Dokumentacija projekta
Zaščitna arheološka izkopavanja, ki so potekala na trasi cestnega odseka Lopata - Medlog. Na najdišču je nekoč stal zidan objekt, najverjetneje pristava dvorca Forsthof (Gozdni dvor), ki je izpričan v franciscejskem katastru iz leta 1825. V odkritem objektu so bivali bodisi mlinarji ali oskrbniki v neposredni bližini najdišča ležečega -Zverinjaka- (Tiergarten; danes ledinsko ime Tirgut). Mlin, ki je prav tako bil del posesti pa je stal ob Ložnici med t.i. Gozdnim dvorom in Zverinjakom. Pisni viri pričajo o rabi nekaterih od objektov v okolici najdišča v času vsaj 400 let.
[Več o projektu]
  • Izsek iz Franciscejskega katastra z vrisano mrežo kvadrantov.
  • Ostanek kamnitega temelja za steber kozolca.
  • Razbito keramično posodje in kosti v odpadni jami.
  • Pregledovanje, sortiranje in določevanje odlomkov srednjeveÅ¡ke lončenine.
  • Delo na terenu; čiščenje in risarsko dokumentiranje kamnite strukture.
  • Zbrana ekipa na terenu.
  • Fotografiranje odkritih struktur z t.i. A-stativom.
  • Reliefno okraÅ¡en in glaziran odlomek pečnice z delno ohranjenim napisom.
  • Več odlomkov bogato okraÅ¡ene pečnice.
  • Odlomek ostenja namizne lončenine.