Domov razvoj kazalo kontakt

ROGOZA PRI MARIBORU

Vrsta del:
ARHEOLOÅ KO IZKOPAVANJE
Tip najdišča:
Naselbina - prazgodovina
Leto:
1998
Naročnik:
DARS
Vodja del:
Mira Strmšnik Gulič
EŠD:
15509
Dokumentacija projekta
V letih 1998-1999 so se vršile obsežne arheološke raziskave na 30000m2 na najdišču Rogoza pri Mariboru, na avtocestnem odseku SK 04 Miklavž-Slivnica. Dela je vodil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor. Na enem delu teh obsežnih izkopavanj pa je sodelovala tudi ekipa Arheja.
[Več o projektu]
  • ostanki grobnih gomil
  • delo na terenu
  • pogled na teren iz zraka
  • tlakovana pot
  • mladi direktor s sodelavcem pri delu