Domov razvoj kazalo kontakt

Inštitut za geoarheologijo

V gospodarski družbi Arhej d.o.o. deluje raziskovalna skupina, Inštitut za geoarheologijo, ki je tudi formalno registrirana pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Njen osnovni namen je razvoj novih storitvenih produktov na področju arheologije. Hkrati želimo z razvojno usmerjenimi raziskavami vključevati nove naravoslovne tehnike in metode na področju arheologije. Del pozornosti namenjamo tudi znanstvenim objavam.