Domov razvoj kazalo kontakt

Škocjan pri Divači

Objavljeno: 13.07.2015

Ob urejanju trga v Škocjanu so bili odkriti ostanki stavbe in tlakovanja iz 17. stoletja ter v skalo vklesana rimska hiša.

Ob obnovi vaškega trga v Škocjanu pri Divači so v aprilu in maju 2015 potekale arheološke raziskave. Slednje so razkrile ostanke nekdaj obstoječega pokopališča ob cerkvi, ostanke temeljev novoveške hiše in tlakovanja ob njej ter v skalo vklesano rimskodobno hišo.

Ob cerkvi, kjer je bila prenovljena dostopna pot, so bili odkriti ostanki človeških kosti. Kosti so bile močno poškodovane in raztresene, zatorej gre sklepati, da so bili nekdaj obstoječi grobovi uničeni ob gradnji zvonika in dostopne poti.

V osrednjem delu trga, ob »štirni«, je bil odkrit pravokoten temelj z okrepljenim jugozahodnim vogalom, ob njem pa tlakovanje. Temelj je bil grajen iz večjih kamnov, vezanih z malto, tlakovanje pa so predstavljali manjši, nasuti kamni. V samem tlaku je bil odkrit novec, ki je omogočil časovno umestitev tlaka v sredino 17. stoletja. Omeniti velja, da sta bila temelj in tlak grajena neposredno na zasutju, polnem rimskih najdb. To kaže, da gre pod njima pričakovati rimskodobne ostaline, glede na kasneje odkrito rimskodobno hišo v zahodnem delu trga gre sklepati, da pod novoveškim temeljem in tlakom leži še ena takšna hiša.

Na zahodnem robu trga je bila odkrita v skalo vklesana rimskodobna hiša. Glede na najdbe je prvotna hiša pogorela, nato pa je bila obnovljena. Na kamnitem dnu so bili namreč odkriti številni ostanki zoglenelega lesa, prekriti z debelo plastjo gline. Zoglenel les kaže na požar v prvi fazi uporabe hiše, glinena plast pa je verjetno služila kot sanacija pogorele hiše, ki je bila tako spet lahko v uporabi. V tem času je imela hiša v severozahodnem vogalu tudi peč ali kamin. Vendar pa je očitno hiša še enkrat pogorela, saj je bil vrhnji del glinene plasti močno prežgan.

Kasneje je bil prostor ponovno preuporabljen, o čemer priča po sredini hiše odkrit kamnit temelj.